புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 03) By Vijay Armstrong

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 03) By Vijay Armstrong

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 03) By Vijay Armstrong Cinematographer Tamil Film..

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 02)

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 02)

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 02) By Vijay Armstrong Cinematographer Tamil Film..

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 01) By Vijay Armstrong

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 01) By Vijay Armstrong

புகைப்படம் எனும் கலை: வரலாறும் வளர்ச்சியும் (பாகம் 01) By Vijay Armstrong Cinematographer Tamil Film..

இருபரிமாணம் Vs முப்பரிமாணம்

இருபரிமாணம் Vs முப்பரிமாணம்

இருபரிமாணம் Vs முப்பரிமாணம் Aritcle by Vijay ArmStrong Cinematographer tamil film industry..

Wide vs Telephoto lens

Wide vs Telephoto lens

Wide vs Telephoto lens Article By Vijay Armstrog (cinematographer Tamil film industry )..

டிஜிடல் கேமரா: அதன் ஆதார தொழில்நுட்பம் By Vijay Armstrong

டிஜிடல் கேமரா: அதன் ஆதார தொழில்நுட்பம் By Vijay Armstrong

ஃபிலிம் கேமராக்கள், முழுவதுமாக வேதியியல், எந்திரவியல் அடிப்படையில் இயங்குபவை என்பதை நாம் அறிவோம்...

Director’s Viewfinder By Vijay Armstrong

Director’s Viewfinder By Vijay Armstrong

திரைப்பட ஆக்கத்தில், ஒரு காட்சியை பல்வேறு ஷாட்டுகளாக பிரித்துதான் படமாக்குகிறோம்...

"Lens" By Vijay Armstrong

"Lens" By Vijay Armstrong

லென்ஸ்..? லென்ஸின் தேவை என்ன?..

Lumix S1H is the First Netflix Approved Mirrorless Camera By Vijay Armstrong

Lumix S1H is the First Netflix Approved Mirrorless Camera By Vijay Armstrong

டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃபியில், முக்கியமான மாற்றங்கள் பல, கடந்த சில வருடங்களாக நடந்துக் கொண்டிருக்கிறத..

ஒரு புதிய கேமராவின் தரத்தை எப்படி அறிந்துக்கொள்வது.? By Vijay Armstrong

ஒரு புதிய கேமராவின் தரத்தை எப்படி அறிந்துக்கொள்வது.? By Vijay Armstrong

ஒவ்வொரு கேமரா நிறுவனமும் தன்னுடைய புதிய கேமராவை அறிமுகப்படுத்தும்போது, அக்கேமராவிற்கென பல்வேறு சிறப்..